Odraz 4/2015

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Město Roztoky nabízí k bezplatnému zapůjčení a používání elektrický vozík zn. Incasprint pro handicapované

Nabídka platí pouze pro zdravotně postiženou osobu, která má trvalý pobyt v Roztokách.

Zájemci o zapůjčení elektrického vozíku, kontaktujte vedoucí oddělení sociálního a DPS OVSV pí Kalinovou na tel. 733 123 658 (220 400 228, popř. pí. Kocourkovou - tel. 220 400 229), která vám podá bližší informace.

M. Kalinová, odd. sociální a
DPS OVSVMÚ Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Chceme mít pořádek v území

Už dvacet let se pozemkové úřady vypořádávají s dědictvím dřívějších desetiletí, kdy přestaly platit hranice mezi pozemky a rozorány byly nejen meze, ale také vlastnické vztahy. Restituce a další úpravy přinesly řád jen částečně. Mnoho pozemků dodnes nemá jasného vlastníka, k některým nemá vlastník přístup, mnozí mají roztříštěné kousky půdy po celém katastru. Zdaleka nejsou také napraveny zásahy do krajiny, která po scelení lánů ztratila schopnost zadržovat vodu, je vystavena erozi, zmizely z ní polní cesty i místa pro úkryt živočichů.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Středočeské muzeum

Otevřeno: středa-neděle 10-18 hodin Knihovna muzea otevřena: středa 8-12 a 12.30-16.30 hodin Vstupné: výstavy - základní 50 Kč, snížené 30 Kč; Zámek - základní 50 Kč, snížené 30 Kč. V návštěvní době je otevřena kavárnička „Pro Vás“.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Minulost a přítomnost

V dubnovém Odrazu se zajímavým způsobem prolínají naše minulost a přítomnost.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace k výměně průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Výměnu stávajících průkazů pro osoby se zdravotním postižením bude ÚP ČR, územní pracoviště Praha-západ, Dobrovského 1278/25, Praha 7, provádět od dubna 2015 průběžně do konce roku 2015. Stávající průkazy s platností trvale či neomezeně jsou stále platné, a to až do 31. 12. 2015.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Investice, dotace, byty a škola

Tlustý fascikl materiálů k více než 40 bodům programu, čerstvě nahozená sanační omítka v zasedací místnosti a kompletní sedmičlenná rada - tak vypadal začátek jednání 11. března. Konec nastal o pět hodin později, s čistým stolem, ale i řadou otevřených otázek.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Komunitní škola Roztoky

- místo, kde mohou děti i dospělí být sami sebou, společně bádat, tvořit a vzájemně se obohacovat

Milí čtenáři,

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 26. 2. 15 do 25. 3. 15:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Sdělujeme občanům města Roztoky, že okres Praha-západ

Sdělujeme občanům města Roztoky, že okres Praha-západ obnovuje činnost Klubu českého pohraničí (KČP)
, který po smrti předsedy v roce 1998 přerušil svoji činnost. Členové KČP neplatí žádné příspěvky. KČP nabízí členům i sympatizujícím různé zájmové i kulturní akce - převážně v Praze pod záštitou Středočeského KČP.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Uzemní plánování v Roztokách vždy aktuální!

V souvislosti se školením, kterého jsem se zúčastnil 13. března, jsem si uvědomil, že snad nebude marným nošením dříví do lesa upozornit v souvislosti s přípravami nového územního plánu a zpracováváním několika regulačních plánů na některé důležité skutečnosti a souvislosti. Vedly mě k tomu zejména dvě věty, které seminář uvozovaly: „územní plánování je nepřetržitý proces“ a „územní plán je zpravidla kompromisem mezi zájmy obce a investory (soukromými vlastníky)“.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah