stromy

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

O výborech bdělosti a áleji, co se neměla kácet

Na začátku týdne vyvolala v místní FB skupině zpráva o údajně chystaném kácení aleje na Holém vrchu menší bouři ve sklenici vody.

Zdálo by se, že bych z titulu své práce měl takovým plánům zuby nehty bránit, přísně hledět úřadům pod prsty a nadšeně podepsat zveřejněnou petici (i na tu došlo!).

Nové stromy v Palachově ulici

Technické služby a jejich spolupracovníci z odborné firmy vysázejí cca 50 stromů. Výsadba začne ve směru od Tyršova náměstí a bude pokračovat až po křížení s Puchmajerovou ulicí. V dalším úseku Palachovy ulice není bohužel možno stromy zasázet, brání tomu blízkost inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. V této části ulice nebyly stromy ani před rekonstrukcí. Na jaře příštího roku zde budou vysazeny keře.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stromy a my - havarijní kácení & péče o veřejnou zeleň

Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 8 (Povolení ke kácení dřevin), odst. 4, uvádí: „Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení." Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastává u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Znovu: Stromy jsou také obyvatelé

Jsem vděčná panu docentu Oto Melterovi, Ph.D., za jeho článek STROMY JSOU TAKÉ OBYVATELÉ, sama už několik neděl smolím příspěvek na obhajobu starých stromů v Roztokách. I mě zaskočilo vykácení alejí javorů v Palachově ulici, až ve chvíli, kdy jsem viděla tu dlouhou řadu krásných zdravých pařezů (které jsem si i zdokumentovala). Ten, kdo jezdí autem, neví, co je to, v parném létě dojít s kočárkem a dětmi jen na nákup, a to nemluvím o škodách ekologických, o ptácích a hmyzu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Stromy jsou také obyvatelé

Na úvod přiznávám, že příspěvek přichází pozdě a vyřezanou alej čítající desítky javorů na Palachově ulici již nezachrání. Rovněž přiznávám, že z důvodu zaneprázdnění jsem informace o plánované výstavbě nestudoval a situaci jsem zaznamenal až v okamžiku jejich kácení letos na jaře. Doufám, že příspěvek přinese informace, které příště při rozhodování mohou převážit střelky vah na tu správnou stranu pro stromy, ale především pro nás.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah