levý hradec

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Říjnové zastupitelstvo ve znamení změny regulačního plánu

Šestnáct zastupitelů projednalo ve středu před státním svátkem řadu bodů dotýkajících se života našeho města.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Sv. Ludmila a Levý Hradec

O životě sv. Ludmily nám vyprávějí převážně staré kroniky a legendy. Něco vypovídají i archeologické nálezy. Dá se vůbec rekonstruovat život sv. Ludmily na základě informací z takto kusých zdrojů? Spíše si musíme mnohé domýšlet. Často se budeme dívat na sv. Ludmilu prizmatem doby, ve které žijeme.

Život a doba sv. Ludmily

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Z Levého Hradce

Ozdobou Levého Hradce je už třetí měsíc i opravená barokní branka na starý levohradecký hřbitov. Roztocký fotograf Jan Žirovnický ji zvěčnil už v dubnu při vzpomínkové pietě u příležitosti výročí transportu smrti, do minulých čísel se ale nevešla.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Levý Hradec a jeho proměny

Tak zřejmě dojde v rámci vylepšování Roztok a Žalova i na tu nejvýznamnější lokalitu z významných - Levý Hradec.

V Odrazu č. 2/2016 pan místostarosta Mgr. T. Novotný sdělil veřejnosti, že v nejbližších 2 až 3 letech dozná Levý Hradec, resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu za několik posledních desetiletí. Je dobře, že se podařilo získat do vlastnictví města plochu kolem hřbitova, že tato bude udržována a veřejně přístupná.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vyjádření místostarosty

Pisatelka, dlouholetá - bývalá - vedoucí odboru životního prostředí, tak trochu vykuchala náš rozhovor a použila jen to, co se jí, s prominutím, hodí do obchodu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Duben a kus května přinesly několik dobrých zpráv

Rád se o dvě se čtenáři Odrazu podělím.

V Žalově přibude turistických značených cest. Chci za tuto iniciativu poděkovat Marcelu Ramdanovi, rád jsem mu byl při jednáních s úholičskou paní starostkou a značkaři Klubu českých turistů nápomocen. O konkrétních cestách, které od léta či podzimu dovedou návštěvníky Žalova k výletním cílům, píše Marcel na jiném místě našeho listu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Levý Hradec v nové turistické sezoně

Vážení sousedé, srdečně Vás zveme na prohlídku Levého Hradce. Turistická sezona začíná v neděli 1. května, provázíme od 10 do 18 hodin. Průvodcovská služba je k dispozici každou sobotu a neděli. Můžete se těšit na komentovanou vycházku po hradišti, uměleckohistorický popis fresek v kostele a nahlédnutí k základům původní rotundy. Prohlídky začínají každou celou hodinu. Bližší informace naleznete na: www.levyhradec.cz.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Úklid, opravy, dlažba, zeleň... Technické služby se nenudí

Děkuji pánům z Technických služeb za solidní výkony během zimy, při čištění náletů vedle levohradeckého hřbitova i při nelehké údržbě našich ulic a silnic, za ochotnou spolupráci se spolky pořádajícími všemožné podniky i při zajišťování akcí městských. Díky jim i za zametání a uklízení míst, kde jsou v obci privátní ploty či vrata, pravda malebně porostlé břečťanem i jinými popínavkami, ale listí a další humus pod nimi čeká jen a jen na naše technické služby.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Na Levém Hradci opravíme barokní branku

Během dubna bude probíhat oprava barokní branky levohradeckého hřbitova. Bude se tak dít pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu a podle jejich pokynů. I přes snahu dodavatele a obce se zřejmě nepodaří dokončit práce do konání Svatovojtěšské pouti. Prosíme v tomto smyslu o toleranci a trpělivost. V den konání pouti bude místo upraveno a průchozí, stejně jako o víkendech. Je také možné použít průchodu přes nový hřbitov.

Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Velikonoční příběh na Levém Hradci

Velikonoce jsou největším křesťanským, ale i židovským svátkem. Židé ho ovšem slaví nikoli jako připomínku Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání, ale jako oslavu jejich starozákonního osvobození z egyptského zajetí.

foto: Stanislav Boloňský

Jižní stěna presbytáře - nahoře Zvěstování P. Marii, dole Ukřižování a oplakávání Krista

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah