školská rada

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Novoroční přání Školské rady ZŠ Roztoky

V září oslovila Školská rada ZŠ Roztoky, s požehnáním nového vedení školy, rodiče a spřátelené duše školy s pobídkou, aby kdokoli, kdo může a chce, neváhal nabídnout něco ze svých schopností, dovedností, znalostí, koníčků, volného času, pracovních i nepracovních zkušeností, a obohatil tak výchovu a vzdělávání našich dětí.

Z této iniciativy vzešlo několik prvních vlaštovek, za které srdečně děkujeme:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby zástupců rodičů do školské rady

Jak jsme již informovali, na prosincových třídních schůzkách v základní škole proběhnou volby tří zástupců rodičů do školské rady. Je to jedna z cest, jimiž mohou rodiče ovlivňovat dění ve škole a být o něm zevrubně informováni.

Zájemci z řad rodičů se mohou během listopadu hlásit prostřednictvím e-mailu skolska.rada@zsroztoky.cz

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Končí funkční období školské rady

Na konci tohoto roku vyprší tříleté funkční období školské rady při roztocké základní škole a budou vypsány volby nových členů. V roztocké školské radě je po třech zástupcích města, rodičů a pedagogického kolektivu.

Volby zástupců rodičů a pedagogického sboru organizuje základní škola, zástupce města bude volit zastupitelstvo.

Pravomoci školské rady vymezuje § 168 školského zákona, který stanoví, že školská rada při základní škole:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah