Jan Beran

Všechny příspěvky autora...

Jan Beran, 15.4.2016
Zaprvé to svědčí o tom, že celé zastupitelstvo si je plně vědomo, co způsobilo před více než dvaceti lety až nepochopitelné "rozmáchnutí se" tehdejšího zastupitelstva k tak mohutnému záboru zemědělské půdy v lokalitách Solníky, Na Panenské a Dubečnice. Jistě nelze upřít tehdejšímu vedení města ušlechtilé úmysly ve prospěch mladých roztockých spoluobčanů pro uspokojení jejich potřeb bydlení. Zastupitelé tímto snad vnímají i potíže, které tehdejší rozhodnutí přineslo, přináší a ještě bude přinášet. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dubečnice Odraz 4/2016 solníky územní plán Názory
Jan Beran, 12.7.2013
Po jedenácti letech jsme byli opět svědky povodně ohromného rozsahu s ničivými následky Ta v r. 2002 v Praze, a tudíž i u nás v Roztokách, byla označena jako voda pětisetletá, ta letošní jako padesátiletá. Zjednodušený /a tudíž nesprávný/ popis těchto povodní zní, že pětisetletá voda se vyskytuje jednou za 500 let a padesátiletá voda jednou za 50 let. Řada lidí si proto klade otázku, proč tyto dvě povodně s relativně malou pravděpodobností výskytu jsou od sebe vzdáleny pouhých jedenáct let. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 7-8/2013 povodeň Názory