Pavlína Šumníková

Všechny příspěvky autora...

Pavlína Šumníková, 10.9.2016
Z předchozích čísel Odrazu jsem si zvykla na to, že se pan Šalamon rád vyjadřuje i k věcem, kterým rozumí jen trochu, ale jeho poslední opus týkající se inkluzivního vzdělávání v letním čísle Odrazu výrazně přesáhl i jeho normu. Abych uklidnila rodiče roztockých dětí a vrátila diskusi do racionální roviny, dovoluji si uvést na pravou míru zjevné nepravdy šířené naším spoluobčanem. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál ikluze Odraz 9/2016 škola Názory