MŠ Spěšného

Všechny příspěvky autora...

MŠ Spěšného, 12.10.2012
Začátek tohoto školního roku byl věnován především vzájemné spolupráci mezi dětmi a to nejen dětmi na třídě, ale i mezi dětmi v rámci celé MŠ. Mateřská škola totiž opět přivítala několik nově příchozích dětí a to napříč všemi odděleními. Práce na třídách tedy byla soustředěna na adaptaci nových dětí, seznámení s budovou a provozem naší MŠ, spolupráci mezi dětmi a učitelkou na třídě, dalším pedagogickým i nepedagogickým personálem. Úkolem všech pí učitelek bylo společně s dětmi vytvořit vstřícnou atmosféru plnou empatie, tvořivosti, bezpečí a kamarádství. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 10/2012 školka Školy
MŠ Spěšného, 11.12.2011
V letošním školním roce jsme v naší MŠ přivítaly 19 nových dětí. V současné době přicházejí do mateřských škol k zápisu především děti předškolního věku, proto byly u nás otevřeny dvě předškolní oddělení, v nichž se soustřeďujeme na přípravu dětí na plynulý přechod do základních škol. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál MŠ Spěšného Odraz 12/2011 školka Zprávy