Jiřina Roškotová

Všechny příspěvky autora...

Jiřina Roškotová, 10.10.2014
Vážení občané Roztok. Po osmi letech aktivní práce v oblasti správy věcí veřejných se D.O.S.T. rozhodl v následujících komunálních volbách nekandidovat. U jeho zrodu stála kauza škola - pan ředitel Voda - a snaha v Roztokách něco změnit. Děkujeme všem, kteří nás ve dvou volebních obdobích podpořili a díky kterým se DOSTU podařilo v obou volebních obdobích v komunálních volbách zvítězit. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dost Odraz 10/2014 rozloučení Názory
Jiřina Roškotová, 12.4.2014
V roce 2013 bylo v rozpočtu města celkem 50 mil. Kč, určených výhradně na dostavbu školy v Roztokách. Veřejnou zakázku na dostavbu školy získala firma Metrostav, která se smluvně zavázala postavit školu za zhruba 70 mil. Kč. Městu chybělo 20 mil. Kč na dostavbu školy a asi 10 mil. Kč na vybavení a venkovní hřiště. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 4/2014 škola úvěr výstavba Názory
Jiřina Roškotová, 14.2.2014
O tom, že zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2014, již v Odrazu informoval pan starosta. Dovolím si několik komentářů z hlediska opozice. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 2/2014 rozpočet schodek Názory
Jiřina Roškotová, 14.12.2013
Nedávno proběhl na radnici seminář na téma tvorby rozpočtu města. Hlavním sdělením semináře bylo, že rozpočet města připravuje finanční odbor MÚ ve spolupráci s finančním výborem zastupitelstva. Jako členka finančního výboru s lehkou nadsázkou mohu konstatovat, že návrh rozpočtu v současném volebním období tvoří pan starosta Jakob (TOP 09) a pan místostarosta Jandík (ODS). Dřívější praxe byla taková, že finanční odbor připravil návrh rozpočtu v rozsahu tzv. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál investice Odraz 12/2013 rozpočet Názory
Jiřina Roškotová, 11.5.2013
V Odrazu č. 4/2013 reaguje pan starosta Jakob na článek pana Šalamona s obvyklou přestřelkou, jak se mají šetřit státní peníze. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál daně investice Odraz 5/2013 rozpočet Názory
Jiřina Roškotová, 5.8.2012
Na červnovém zasedání ZM bylo konečně schváleno snížení výdajů z rozpočtu města, o kterém informoval pan Jandík, zastupitel za ODS, v Odrazu již v dubnu tohoto roku. Pro mě jako opoziční zastupitelku za sdružení DOST to znamená, že v prosinci 2011 si roztocká koalice schválila nadbytečné finance v rozpočtu města na rok 2012 hlavně v kapitolách, kterými je správce pan starosta Jan Jakob. Marně jsem při schvalování rozpočtu vznášela protinávrhy na snížení zbytečných výdajů, které se netýkaly investic města /např. na nákup balonků, triček či slivovice za desítky tisíc Kč/. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál hospodaření Odraz 7-8/2012 Názory
Jiřina Roškotová, 12.2.2012
Na základě opakovaných tematických článků p. Šalamona ohledně rozdělování financí z rozpočtu města na kulturní granty a dotace sděluji čtenářům Odrazu, že mnohá tvrzení a údajná fakta v uvedeném článku se nezakládají zcela na pravdě. Kulturní granty a dotace města Roztoky všech žadatelů jsou do stanoveného data zasílány na MÚ pověřenému pracovníkovi, který seznam všech žadatelů včetně finančního požadavku předá kulturní komisi. Kulturní komise navrhne a určí žadatele o grant a žadatele o dotaci. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dotace granty kultura Odraz 2/2012 Názory