Tomáš Novotný

Všechny příspěvky autora...

Tomáš Novotný, 14.1.2017
V úterý 17. ledna se od 18.00 hodin bude konat v budově základní školy (nová budova, sborovna) veřejné slyšení. Zvu vás, kdo máte dotazy k problematice letového provozu, komu připadá přelétání nad naším městem příliš časté a hlučné. Přítomní zástupci letiště budou podle svých slov připraveni zodpovědět dotazy veřejnosti a přispět k lepší informovanosti o současném stavu, jeho příčinách i o plánech letiště do budoucna. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál letadla Odraz 1/2017 veřejné slyšení Zprávy
Tomáš Novotný, 14.1.2017
S krajní nechutí se vyjadřuji k neuvěřitelnému mixu lží, polopravd a nesmyslů, kterými zasypal minulý Odraz inženýr Šalamon a které se týkaly mé osoby. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dotace letiště Odraz 1/2017 Názory
Tomáš Novotný, 11.11.2016
Jeho projevy se nesou vždy na podobné téma - a jak by ne. Vitální voják vzpomíná na hrůzy války a vždy pozvedá hlas pro to, abychom nezapomněli. Přičiňuje se, aby děti a mladí lidé vždy věděli, co byl nacismus a holocaust, brojí proti totalitám. Dojemné bylo poslední setkání letos na jaře, kdy mu starosta mohl poblahopřát k právě slaveným pětadevadesátinám před všemi, kdo se na levohradecký hřbitov přišli poklonit památce padlých. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Kultura Odraz 11/2016 Pavel Vranský svaz bojovníků za svobodu veterán
Tomáš Novotný, 11.11.2016
Šestnáct zastupitelů projednalo ve středu před státním svátkem řadu bodů dotýkajících se života našeho města. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál farnost jednání levý hradec Odraz 11/2016 zastupitelstvo Zprávy
Tomáš Novotný, 11.11.2016
V uplynulých měsících se na mne obrátilo několik spoluobčanů s dotazem, zda obec nemůže nějak intervenovat na letišti. Přišlo jim - a myslím, že jim je třeba dát za pravdu -, že hlučnost letecké dopravy vzrůstá a že posedět v létě večer venku například v ulici Nad Vinicemi či v Tichém údolí znamená doslova na sebe při rozhovoru křičet. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál hluk letadla Odraz 11/2016 Názory
Tomáš Novotný, 11.11.2016
Je potěšitelné, že z iniciativy společenství vlastníků jednotek dvou panelových domů proběhly v uplynulém půlroce dvě zásadní rekonstrukce v Masarykově a Braunerově ulici. Při první, menší, bylo vylepšeno prostranství kolem posledního věžáku (u dětského hřiště v ulici Obránců míru čp. 882 a 881). Stará a polorozpadlá přístupová plocha k oběma vchodům byla nahrazena novou, své povinnosti starat se o obecní majetek dostálo i město, kterému část pozemku patří. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Braunerova ulice Odraz 11/2016 rekonstrukce Názory
Tomáš Novotný, 14.10.2016
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na veřejné představení nově budované klidové zóny, rozptylové loučky a kolumbária na Levém Hradci. Svoji studii představí roztočtí architekti E. a O. Smolíkovi, kteří popíší, jak bude na již vybudovaný plot oddělující soukromé a obecní pozemky navazovat další série úprav. Součástí veřejného slyšení bude také přednáška PhDr. Kateřiny Tomkové o archeologickém průzkumu, který úpravám předcházel v červnu letošního roku. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál hřbitov Odraz 10/2016 projekt Zprávy
Tomáš Novotný, 14.10.2016
Více než rok a půl jsme se zabývali situací, na kterou nás upozornilo několik roztockých maminek. Nebyly spokojeny s tím, že se ve stávajícím zdravotnickém zařízení v Havlíčkově ulici velmi často měnili pediatři, někdy i dvakrát ročně. Situace se žel bohu nezlepšila ani poté, co jsme se s provozovatelem - dnes již bývalým - tohoto zdravotnického zařízení sešli a snažili se s ním dohodnout, aby reflektoval kritické připomínky dětských lékařů (svých zaměstnanců) a zamezil jejich častému střídání. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 10/2016 pediatr Názory
Tomáš Novotný, 10.9.2016
Česká televize neváhala dne 23. srpna v nočních hodinách vyslat svůj štáb až do sto kilometrů vzdáleného Oparenského mlýna, kde jsem byl pár dní s mladými tomíky zvelebovat náš spolkový majetek. Šlo - jak úsměvné - zase o parkovací čáry. V exkluzivním vysílacím čase jsem mohl před národem drobně polemizovat s panem náměstkem Dolínkem, konkrétně ve věci nového parkovacího režimu v Praze 6. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dolínek Odraz 9/2016 parkoviště Názory
Tomáš Novotný, 10.9.2016
Pan Calta se mi v minulém čísle Odrazu pokusil umýt hlavu kvůli žluté čáře. Čtenářům se svěřil se svým bolem, totiž že se mu (respektive jeho partajnímu šéfovi, t. č. předsedovi dopravní komise) nelíbí žlutá čára na obrubníku před vjezdem nemovitosti vedle masny v Palachově ulici. Eufemicky podotkl, že šéf dopravní komise kvůli tomu řval na ředitele našich technických služeb, až skla vyřazených monitorů na sběrném dvoře praskala. Je to hezká, taková sociální a taky demokratická upřímnost. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál doprava Odraz 9/2016 vjezd Názory