Tomáš Novotný

Všechny příspěvky autora...

Tomáš Novotný, 14.4.2018
Alarmisticky předvolební článek pani Sodomové je vážně učiněný mišmaš. Z velké části nepravdivý, tu a tam si proti-řečící. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál developeři development novotný Odraz 4/2018 stavba VTP Názory
Tomáš Novotný, 14.4.2018
Zajímavou informací bylo, že podle údajů na schůzce přednesených využijí ročně leteckých služeb na tři miliony Čechů. Co letiště v dlouhodobém výhledu plánuje? Šest stovek nových parkovacích míst a lepší zastávky hromadné dopravy. Víc odbavovacích přepážek, včetně přepážek komplet samoobslužných, pro samoodba-vení i se zavazadly. Zvětšit by se měl prostor pasové kontroly, modernizace dojdou i karusely na třídění zavazadel. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál aktivismus letiště Odraz 4/2018 Názory
Tomáš Novotný, 14.1.2017
V úterý 17. ledna se od 18.00 hodin bude konat v budově základní školy (nová budova, sborovna) veřejné slyšení. Zvu vás, kdo máte dotazy k problematice letového provozu, komu připadá přelétání nad naším městem příliš časté a hlučné. Přítomní zástupci letiště budou podle svých slov připraveni zodpovědět dotazy veřejnosti a přispět k lepší informovanosti o současném stavu, jeho příčinách i o plánech letiště do budoucna. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál letadla Odraz 1/2017 veřejné slyšení Zprávy
Tomáš Novotný, 14.1.2017
S krajní nechutí se vyjadřuji k neuvěřitelnému mixu lží, polopravd a nesmyslů, kterými zasypal minulý Odraz inženýr Šalamon a které se týkaly mé osoby. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dotace letiště Odraz 1/2017 Názory
Tomáš Novotný, 11.11.2016
Jeho projevy se nesou vždy na podobné téma - a jak by ne. Vitální voják vzpomíná na hrůzy války a vždy pozvedá hlas pro to, abychom nezapomněli. Přičiňuje se, aby děti a mladí lidé vždy věděli, co byl nacismus a holocaust, brojí proti totalitám. Dojemné bylo poslední setkání letos na jaře, kdy mu starosta mohl poblahopřát k právě slaveným pětadevadesátinám před všemi, kdo se na levohradecký hřbitov přišli poklonit památce padlých. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Kultura Odraz 11/2016 Pavel Vranský svaz bojovníků za svobodu veterán
Tomáš Novotný, 11.11.2016
Šestnáct zastupitelů projednalo ve středu před státním svátkem řadu bodů dotýkajících se života našeho města. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál farnost jednání levý hradec Odraz 11/2016 zastupitelstvo Zprávy
Tomáš Novotný, 11.11.2016
V uplynulých měsících se na mne obrátilo několik spoluobčanů s dotazem, zda obec nemůže nějak intervenovat na letišti. Přišlo jim - a myslím, že jim je třeba dát za pravdu -, že hlučnost letecké dopravy vzrůstá a že posedět v létě večer venku například v ulici Nad Vinicemi či v Tichém údolí znamená doslova na sebe při rozhovoru křičet. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál hluk letadla Odraz 11/2016 Názory
Tomáš Novotný, 11.11.2016
Je potěšitelné, že z iniciativy společenství vlastníků jednotek dvou panelových domů proběhly v uplynulém půlroce dvě zásadní rekonstrukce v Masarykově a Braunerově ulici. Při první, menší, bylo vylepšeno prostranství kolem posledního věžáku (u dětského hřiště v ulici Obránců míru čp. 882 a 881). Stará a polorozpadlá přístupová plocha k oběma vchodům byla nahrazena novou, své povinnosti starat se o obecní majetek dostálo i město, kterému část pozemku patří. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Braunerova ulice Odraz 11/2016 rekonstrukce Názory
Tomáš Novotný, 14.10.2016
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na veřejné představení nově budované klidové zóny, rozptylové loučky a kolumbária na Levém Hradci. Svoji studii představí roztočtí architekti E. a O. Smolíkovi, kteří popíší, jak bude na již vybudovaný plot oddělující soukromé a obecní pozemky navazovat další série úprav. Součástí veřejného slyšení bude také přednáška PhDr. Kateřiny Tomkové o archeologickém průzkumu, který úpravám předcházel v červnu letošního roku. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál hřbitov Odraz 10/2016 projekt Zprávy
Tomáš Novotný, 14.10.2016
Více než rok a půl jsme se zabývali situací, na kterou nás upozornilo několik roztockých maminek. Nebyly spokojeny s tím, že se ve stávajícím zdravotnickém zařízení v Havlíčkově ulici velmi často měnili pediatři, někdy i dvakrát ročně. Situace se žel bohu nezlepšila ani poté, co jsme se s provozovatelem - dnes již bývalým - tohoto zdravotnického zařízení sešli a snažili se s ním dohodnout, aby reflektoval kritické připomínky dětských lékařů (svých zaměstnanců) a zamezil jejich častému střídání. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 10/2016 pediatr Názory