Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 25. 10. 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 26. 10. 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.

Voličem do Poslanecké sněmovny je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volit nemohou voliči, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu („karanténa“). Ve volbách do Poslanecké sněmovny nevolí cizí státní příslušníci.

Voliči, kteří nemohou hlasovat ve volebním okrsku, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu, si mohou požádat v obci svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Podrobnosti k žádosti o vydání voličského průkazu naleznete na webových stránkách města www.roztoky.cz

V našem městě je 7 volebních okrsků.

• ve volebním okrsku č. 1 (zámek) je volební místnost: Zámek čp. 1, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem,

• ve volebním okrsku č. 2 (knihovna) je volební místnost: Jungmannova 966, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám. 5. května, nám. Jana Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, U Jezu, Vošahlíkova, Zirovnického,

ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je volební místnost: Školní náměstí 470, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu,

ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky) je volební místnost: náměstí 5. května 2, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického, Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Zižkova,

• ve volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je volební místnost: Tyršovo náměstí 480, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova,

• ve volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je volební místnost: Zaorálkova 1300, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bronzová, Burgerova, Jantarová, Jiráskova, Ke Kocandě, Levohradecká, Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pomezí, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky, V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, Zelezná,

• ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslovská) je volební místnost: Přemyslovská 1193, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Múhlbergerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Václava Havla, Veselého, V Chatách, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.

Voličům budou dodány volební lístky nejpozději ve čtvrtek 24. 10. 2013 (vzhledem k předčasným volbám jsou termíny zkráceny podle § 55 zákona 247/1995 Sb.).

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Každý volič obdrží ve volební místnosti prázdnou úřední obálku, na žádost vydá okrsková volební komise za hlasovací lístky chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Volič může požádat ze závažných důvodů (zdravotních) městský úřad (tel. 220 400 211) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (čísla do volebních místností budou zveřejněna na webových stránkách města www.roztoky.cz), aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Eva Skalníková,
vedoucí odboru Kancelář vedení města, MÚ Roztoky

Na území Středočeského kraje se o přízeň voličů uchází 21 volebních stran. Volební lístky obdrží voliči do poštovních schránek nejpozději den před volbami. Pokud se tak z jakéhokoli důvodu nestane, obdrží volič volební lístky přímo ve volební místnosti.

Od volební komise dostanete úřední obálku opatřenou razítkem. S hlasovacími lístky a úřední obálkou se odeberete za plentu.

V případě, že se neodeberete do tohoto prostoru, nebude vám hlasování umožněno.

Zde vyberete hlasovací lístek strany, kterou chcete volit. Na hlasovacím lístku můžete navíc zakroužkovat až 4 kandidáty, kterým tak udělíte tzv. preferenční hlas. Hlasovací lístek vložíte do úřední obálky a tu vhodíte do volební urny.

Pozor! Váš hlas bude neplatný, jestliže hlasovací lístek nevložíte do úřední obálky nebo do ní vložíte více než jeden hlasovací lístek. Neplatné jsou také hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrny potřebné údaje. Počítají se ale i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, k přednostním hlasům se nepřihlíží.

V případě, že vám zdravotní stav neumožňuje zúčastnit se voleb, můžete požádat, aby volební komise přišla s přenosnou urnou k vám. Víte-li, že v době voleb se nebudete zdržovat v místě trvalého bydliště, můžete si na příslušném obecním úřadě požádat o vydání voličského průkazu. V případě písemné žádosti můžete žádat nejpozději 7 dní před zahájením voleb (váš podpis musí být úředně ověřen), v případě osobního vyřizování můžete o voličský průkaz zažádat nejpozději 2 dny před zahájením voleb.

Voličský průkaz vám umožňuje volit na jakémkoliv volebním místě v ČR nebo v zahraničí.

Jaroslav Drda
(s využitím informací z webových stránek Ministerstva vnitra ČR)

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.