Výsledky komunálních voleb 2010 v Roztokách

Komunální volby, které v Roztokách proběhly 15. 10. – 16. 10. 2010, přinesly následující výsledky. Vítězem se stal D.O.S.T (18,9%, 4 mandáty) následován TOP 09 (17,7%, 4 mandáty) a ODS (15,6%, 4 mandáty). Na dalších místech Sakura (14,4%, 3 mandáty), Netřesk (11,3%, 2 mandáty) a Volba pro město (7,6%, 1 mandát), KSČM (6,6%, 1 mandát), Zelená pro město (4,0%, 1 mandát) a ČSSD (4,0%, 1 mandát). Dvě posledně jmenované strany se do zastupitelstva dostaly díky systému přepočtu hlasů na mandáty v závislosti na počtu kandidátů na kandidátních listinách. Obecně se ukazuje, že postavit kandidátku s menším počtem pozic, než maximálních 21, příslušné volební sdružení poměrně podstatně penalizuje.

Výsledky hlasování (volební uskupení)
Uskupení Hlasy (2010) v % (2010) v % po přepočtu mandáty (2010) Hlasy (2006) v % (2006) mandáty (2006) změna
(v %)
KSČM 3822 6,6% 6,6% 1 5665 9,9% 2 -33%
ODS 9050 15,6% 15,6% 4 12472 21,8% 5 -27%
VPM 4401 7,6% 7,6% 1 4713 8,3% 1 -7%
DOST 11004 18,9% 18,9% 4 18473 32,3% 7 -40%
ČSSD 2320 4,0% 6,4% 1        
Sakura 8350 14,4% 14,4% 3 9495 16,6% 4 -12%
Netřesk 6555 11,3% 11,3% 2 6319 11,1% 2 4%
TOP 09 10291 17,7% 17,7% 4        
Zelení 2332 4,0% 8,4% 1        

Hlavním faktorem, který určil charakter voleb, bylo rozdrobení roztocké politické scény na devět subjektů. Důsledkem toho je, že nejmenší možná většinová koalice může být přinejmenším tříčlenná, což povede k nutnosti značných kompromisů a rozmělnění odpovědnosti. Na druhou stranu, všechna kandidující uskupení se nakonec do zastupitelstva dostala. Že by nejjistějším způsobem, jak se nechat zvolit do vedení města, bylo založit si vlastní volební sdružení, instalovat se do čela kandidátky a pokud možno si opatřit ještě dalších 20 lidí?

Z tabulky je patrné, že zdaleka nejvíc hlasů od minula ztratil D.O.S.T (přesto nakonec vyhrál) – o 40% méně, následován překvapivě KSČM (ztratila třetinu hlasů) a ODS. S výjimkou nových stran získal hlasy navíc jen Netřesk (o 4% více než v roce 2006). Úbytek byl způsob nejspíše rozdrobením hlasů mezi více stran, u DOSTu a ODS patrně i jako účet za předchozí působení v radě města. V případě KSČM mohlo jít o úbytek voličů přirozenou cestou.

Volební účast byla 53,3% (3057 odevzdaných obálek z celkového počtu 5749 lidí, kteří jsou v Roztokách na seznamu voličů). To je o něco méně než v roce 2006, ale o něco více, než byl průměr za ČR (48,5%).

Rozložení výsledku dle volebních obvodů je uvedeno v následující tabulce:

Výsledky hlasování (po jednotlivých okrscích)
Uskupení 1 2 3 4 5 6 7 Roztoky
KSČM 10,93% 6,52% 4,38% 6,62% 5,49% 7,73% 7,35% 6,6%
ODS 12,72% 13,15% 17,48% 19,70% 19,46% 10,36% 12,73% 15,6%
VPM 5,27% 5,57% 4,57% 7,76% 6,63% 11,79% 12,29% 7,6%
DOST 9,19% 24,90% 16,45% 17,15% 19,72% 21,02% 17,43% 18,9%
ČSSD 3,13% 2,88% 2,80% 6,20% 5,83% 4,19% 2,27% 4,0%
Sakura 26,04% 12,48% 12,10% 14,22% 15,73% 14,12% 12,10% 14,4%
Netřesk 13,17% 10,35% 13,41% 11,15% 11,07% 11,01% 10,02% 11,3%
TOP09 18,41% 20,17% 24,04% 15,11% 13,26% 15,85% 17,55% 17,7%
Zelení 1,12% 3,99% 4,77% 2,10% 2,82% 3,93% 8,20% 4,0%
Volební účast 54,26% 52,86% 52,82% 51,35% 61,00% 46,04% 53,53% 53,30%

Je pozoruhodné, jak zásadní rozdíly jsou (tradičně) mezi jednotlivými volebními okrsky. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že na jedno volební uskupení připadá v rámci jednoho okrsku jen několik desítek hlasovacích lístků, stačí aby větší část kandidátů některé ze stran bydlela ve stejném okrsku a mohou lokální výsledek vychýlit.

Nové složení zastupitelstva je následující:

Výsledky hlasování (kandidáti)
Jméno Uskupení Hlasy
Roškotová Jiřina Ing. DOST 684
Richter Zdeněk Ing. TOP09 672
Šlancarová Marie TOP09 661
Novotný Tomáš Mgr. Sakura 660
Cihlář Ivo Ing. DOST 655
Boloňský Stanislav Mgr. Sakura 629
Jakob Jan TOP09 629
Vavřínová Olga Ing. arch. DOST 623
Hejduk Bohdan Ing. TOP09 620
Štifter Martin Ing. CSc. Netřesk 591
Blažek Jiří Ing. DOST 583
Kubečka Jaroslav Mgr. Sakura 559
Drda Jaroslav Mgr. Netřesk 553
Kantor Ladislav VPM 546
Jandík Roman Ing. ODS 545
Šefr René ODS 544
Pařízek Tomáš Mgr. ODS 500
Turoň Richard Mgr. ODS 499
Matas Martin Mgr. Zelení 413
Jungwirthová Marcela Mgr. KSČM 303
Calta Vít PhDr. ČSSD 221

Prvními náhradníky jsou Petr Nohel (D.O.S.T), Robert Pejša (TOP 09), Jitka Kazimourová (ODS), Zlatica Dobošová (Sakura), Michal Černý (Netřesk), Miroslava Hyská (KSČM), Ivana Hrušková (Zelená pro město) a Jana Chržová (Volba pro město).

Mírná většina zastupitelů (11) byla už v minulém zastupitelstvu, 10 je nových. Nejvíce změn nastalo v „klubu“ ODS, kde nezůstal kámen na kameni, naopak Netřesk a Sakura zůstávají ve stejném složení (přičemž Sakuře jeden zastupitel ubyl), stejně tak zastupitelé za VPM a KSČM byli i v minulém zastupitelstvu, v případě D.O.S.Tu se obměnilo jen jedno jméno.

„Skokanem roku“ je Ivo Cihlář z DOSTu, který se z 20 místa dostal na 2. pozici a byl zvolen. Naopak nejhlubší ztrátu pozice zaznamenal Michal Špaček ze stejného sdružení, který se propadl ze 6. na 17. příčku. Celkové počty hlasů pro jednotlivé kandidáty byly díky rozdrobenosti politické scény mnohem nižší než v minulosti, přestože přibylo voličů. Nejúspěšnější Jiřina Roškotová získala 684 hlasů, což je jen o něco málo více než polovina nejlepšího výsledku před čtyřmi lety (roztocký rekord odolává už od roku 1994). Pro průchod do zastupitelstva stačilo jen 221 hlasů (Vít Calta), což je zároveň v tomto ohledu novodobý roztocký rekord. V roce 2006 byl potřeba nejméně dvojnásobek.

Tomáš Šalamon

Pro zpracování analýzy byla použita data publikovaná Českým statistickým úřadem. Výsledky jsou v okamžiku vydání tohoto textu pouze předběžné.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Průběžné sledování výsledků Voleb v Roztokách

Tomáši, díky Vám za precizně odvedenou práci při sledování vývoje a i při vyhodnocení výsledků voleb v Roztokách.

Děkuji všem voličům

Pane Šalamone,

děkuji za vaší analýzu výsledků, je zřejmé, že příští zastupitelstvo bude ještě zajímavější, než bylo to současné. Ač jsem patrně získal pouze obecné hlasy pro D.O.S.T. a zdánlivě jsem se propadl, tak stále zůstávám třetím v seznamu náhradníků pro D.O.S.T..
Může nás mrzet poněkud nepřehledný volební systém, který pomohl vytvořit dosti atomární zastupitelstvo.

Michal Špaček - D.O.S.T.

Proč mrzet?

Nevím pane Špačku proč by nás mělo mrzet, že máme v zastupitelstvu zastoupeny všechny občany? (myslím všechny kteří se chtěli podílet na správě města a projevili to tím že postavili kandidátku) Jistě bude dohoda těžší, ale cokoliv co bude dohodnuto bude mít za sebou většinu lidí v našem městě. Při jiném volebním modelu by mohla mít naopak hrstka momentálně úspěšnějších kandidátů vlív na většinu lidí, kteří mají jiný názor. Myslím že je dobře, že se mají podíl na správě obce všechny skupiny lidí, které o to projevily zájem.

:)

Jen abychom nebrečeli :)

Mě to mrzet může

Zastoupení všech občanů, kteří se chtějí podílet na správě města mi nevadí. Mrzet mě může to, že bude velmi komplikované dotahovat jednotlivé dlouhodobě rozpracované projekty, protože vyjednávání budou opravdu složitá. Možná ještě složitější než byla v minulém zastupitelstvu.
Dost mě mrzí, že jsme nedokázali získat o tři "velké křížky" více, protože ty by pravděpodobně do zastupitelstva dostali ještě jednoho člena D.O.S.T. na úkor pana Turoňe, smolík pro nás.

Pokud bych si mohl vybrat volební systém, tak by se mi líbil systém podle počtu hlasů, které získali kandidáti (seřazení podle "malých křížků" - "velký křížek" dává "malé" všem na stranické kandidátce). To by zastupitelstvo vypadalo hodně jinak.

Nuže přeji novým zastupitelům chuť ke spolupráci a hodně úspěchů pro město.

No, pane Špačku, existuje

No, pane Špačku, existuje takové pořekadlo: nemrač se na zrcadlo, když máš křivou hubu. Vy jste především spioustu hlasů odminula ztratili. Za to nemůže volební systém, ale vy. A za sebe si myslím, že než aby DOST pokračoval ve svých projektech, to je snad lepší, když se 4 roky nebude dít nic.

Asi o tom, co DOST dělá moc

Asi o tom, co DOST dělá moc nevíte. To vás svým způsobem omlouvá.

Poděkování za hlasy

Chtěl bych využít příležitosti a alespoň na tomto místě poděkovat za hlasy, které jsem ve volbách dostal. Zvolen jsem sice nebyl, ale přiznávám, že to ani nebylo mou ambicí. Chtěl jsem primárně podpořit tým Romana Jandíka a to snad svůj účel splnilo. Přesto se podle výsledků voleb evidentně našel poměrně vysoký počet lidí, kteří křížkovali zvlášť mě. Dá se zhruba odhadnout, že takových bylo kolem 90 až 100, což považuji za solidní úspěch s ohledem na počty hlasů pro jednotlivé kandidáty a především na to, že nejsem právě nositelem líbivých a obecně populárních názorů. Díky moc!

Poděkování všem, kdo volili ODS a její kandidáty

Protože předseda a místopředseda MS jsou v současné chvíli vytíženi jednáním o možné koalici, děkuji i jejich jménem Vám všem, kteří jste volili ODS a naše kandidáty. Velmi si toho vážíme, obzvláště přihlédneme-li ke skutečnosti, že naše poslední koaliční spolupráce se vůbec nevydařila a vystupování našich zástupců ať už v Radě nebo v Zastupitelstvu bylo v posledních letech značně rozpolcené, ne-li diskutabilní. Díky tomu jsme ztratili řadu voličů i sympatizantů. Kompletní převolení vedení MS těsně před volbami bylo nutným, i když riskantním krokem. Nicméně se zdá, že krokem správným. Děkujeme za důvěru.

Pro doplnění

Ten rekord z roku 1994 tenkrát udělala paní doktorka Šalamonová.

rekord

Paní Jungwirthová byla zvolena 303 hlasy, těch 221 hlasů patří prvnímu z ČSSD. A ti měli vlastní kandidátku.

Re: rekord

Mea culpa. Máte pravdu, omlouvám se. Rekordmanem je pan Calta. Už je to opraveno.

Myslím, že tato diskuse je

Myslím, že tato diskuse je dost povrchní. Kandidát za ČSSD sice dostal sám nejméně hlasů, přesto ale reprezentuje víc voličů než každý kandidát ODS. Zatímco on zastupuje 3,99%, každý kandidát zvolený za ODS jen 3,89%. Nejvíc voličů zastupuje pan Kantor - 7,57%.
A chybí Vám tu smajlík, který jsem chtěl vložit nakonec.

"Že by nejjistějším způsobem,

"Že by nejjistějším způsobem, jak se nechat zvolit do vedení města, bylo založit si vlastní volební sdružení, instalovat se do čela kandidátky a pokud možno si opatřit ještě dalších 20 lidí?"

napsal autor této stránky.

No a ještě k tomu bylo třeba získat pro celou kandidátku nejméně 2 201 hlasů a nebýt nikým přeskočen.

Což je nějakých 110 velkých

Což je nějakých 110 velkých křížků. Nepřeskočení si zajistíte tím, že za sebe necháte napsat 20 nýmandů. Myslím, že co napsal pan Šalamon vystihuje realitu v Roztokách docela přesně. Viz. výsledky voleb.

V těchto volbách by se

V těchto volbách by se nedostala ta volební strana, která by získala méně než 3,78% hlasů. Pak by nestačilo ani těch 20 lidí.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.
Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Czech Republic
Toto díloVýsledky komunálních voleb 2010 v Roztokách – jehož autorem je Tomáš Šalamon, je šířeno pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Czech Republic.