Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 28. 8. 2014 do 25. 9. 2014.

• Dne 29. 8. v nočních hodinách oznámena dopravní nehoda na silnici Roztoky-Velké Přílepy - na místě hasiči, rychlá lékařská pomoc a PČR, předáno na místě policistům skupiny dopravních nehod PČR.

• Dne 29. 8. oznámeno rušení nočního klidu z prostor Žirovnického zahrady na Holém vrchu - na místo se dostavila hlídka OOP Libčice, hlídka MP Roztoky zajišťovala místo dopravní nehody v k. o. Roztoky na silnici Roztoky -Velké Přílepy.

• Dne 30. 8. oznámena silně podnapilá osoba sedící na opocení domu v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, provedena kontrola, byla zjištěna totožnost osoby, na místo též PČR Libčice, která si osobu cizího státního příslušníka převzala k jejich realizaci.

• Dne 31. 8. oznámeno narušení občanského soužití mezi druhem a družkou v bytě domu v ulici Olbrachtova - výjezd na místo, v době příjezdu na místě klid, k žádnému napadání mezi druhem a družkou již nedocházelo, došlo k drobnému poranění poškozené, která si lékařské vyšetření nevyžádala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření ze spáchání návrhového přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. a, c) z. č. 200/90 Sb.

• Dne 6. 9. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena pracovníky prodejny - výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny strčila za pas kalhot pět láhví Fernetu Stock, láhve zakryla mikinou a prošla pokladnami bez zaplacení, u východu z prodejny byla zadržena pracovníky prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., věc s podezřelým vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 8. 9. oznámen nález svazku dvou klíčů v prostorách skateparku v ulici Obránců míru, nalezené klíče uloženy na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, město Roztoky a Roztoky.com.

• Dne 8. 9. oznámena krádež zboží z prodejny Albert s tím, že podezřelé osobě se podařilo pracovníkům prodejny Albert utéct - výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba (žena) si v prostoru prodejny dala odcizené zboží v prostoru oddělení zeleniny z nákupního košíku do batohu, který měla při sobě, a tento batoh předala přes plexisklo spolupachateli, který se nacházel mimo prodejní prostory, pracovníci prodejny se pokusili spolupachatele zadržet, podařilo se jim zajistit batoh s odcizeným zbožím, ale spolupachatel (muž) z místa utekl, podezřelé osobě (ženě) se podařilo z prodejny pracovníkům prodejny také utéct, provedeno místní pátrání dle získaného popisu s negativním výsledkem, odcizené zboží bylo vráceno pracovníkům prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.

• Dne 9. 9. oznámen volně pobíhající pes na náměstí 5. května s tím, že oznamovatel dovedl psa na MP Roztoky, pes umístěn do kotce MP, zjištěn majitel, majiteli pes vydán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 10. 9. oznámen volně pobíhající pes v prostoru restauračního zařízení U hřiště v Žalově, pes se pohybuje bez majitele mezi hosty - výjezd na místo, pes odchycen, zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 10. 9. ve večerních hodinách oznámena sražená srna vozidlem na silnici II/240 v k. o. Roztoky směr Velké Přílepy - výjezd na místo, na místě oznamovatelka, bez zranění, vozidlo poškozeno nebylo, v poli nalezena zraněná srna, vyrozuměn člen mysliveckého sdružení, který si zraněnou srnu převzal.

• Dne 11. 9. oznámeno napadení člověka psem v ulici U Zastávky, ke kterému došlo ve večerních hodinách dne 10. 9. - provedeným šetřením bylo zjištěno, že pes utekl majitelce na komunikaci ulice U Zastávky a vrhl se na kolemjdoucího, kterému se však podařilo před volně pobíhajícím psem utéci, ke zranění osoby nedošlo, provedeným šetřením byla zjištěna majitelka psa, s níž byl projednán přestupek dle ustanovení § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

• Dne 12. 9. oznámeno poškození oplocení domu v ulici Levohradecká - výjezd na místo, na místě zjištěno poškozené okénko, které je součástí oplocení, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.

• Dne 12. 9. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor restaurace Eiffel na Tyršově náměstí - výjezd na místo, na místě zjednána náprava, vyřešeno s obsluhou restaurace.

• Dne 16. 9. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží z regálu do kapes kalhot a prošla přes pokladny, aniž by odcizené zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., věc vyřešena s podezřelou osobou v blokovém řízení.

• Dne 18. 9. oznámen pád z žebříku na pozemku domu v ulici Hálkova - výjezd na místě, hasiči, rychlá lékařská pomoc, na místo se dostavila i PČR, provedeným šetřením cizí zavinění vyloučeno, poškozený převezen po ošetření do nemocničního zařízení sanitním vozem.

• Dne 19. 9. oznámena žádost o pomoc ze strany PČR při pátrání po osobě, která se pohybuje po kolejích v k. o. Roztoky - výjezd na místo, osoba s psychickou poruchou nalezena bez zranění, na místo sanitní vůz rychlé lékařské pomoci, osoba převezena do Psychiatrické léčebny Praha 8-Bohnice.

• Dne 23. 9. v rámci hlídkové činnosti na Tyršově náměstí zjištěny osoby nabízející na ulici zboží, provedena kontrola, prodejci byli upozorněni na platnou obecně závaznou vyhlášku města Roztoky, týkající se zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Roztok, vyzváni k ukončení prodeje, z jejich strany zjednána náprava, svoji činnost ukončili, věc přestupku vyřešena napomenutím.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.