Žadatelův průvodce po grantech a dotacích

Vyšlo současně v časopise Odraz 2/2011Když jsem byl po minulých volbách navržen do kulturní komise města, varovali mě někteří staří komisní harcovníci, ať se připravím, že způsob rozdělování tzv. kulturních dotací a grantů je poněkud bizarní. Kulturní komise, jež je sestavena ze zástupců celého roztockého politického spektra, je formálně vzato poradním orgánem Rady a jejím nikoliv jediným, ale rozhodně zdaleka nejhmatatelnějším úkolem je rozhodovat o „kulturních“ dotacích a grantech, resp. doporučovat jejich rozdělení. Rada ale dosud návrhy komise většinou bez dalšího přijímala, takže faktická moc Komise nad penězi daňových poplatníků je poměrně značná.

Jak jsem psal v minulosti, z mnoha dobrých důvodů jsem zásadním odpůrcem dotování kohokoliv a čehokoliv skrze naše daně. Respektuji ale, že se legitimně zvolená politická reprezentace rozhodla jinak. Očekával bych tedy alespoň, že se veřejné peníze budou rozdělovat průhledně a podle jasných (nebo alespoň nějakých) pravidel.

Žádají třicet tisíc. Loni dostali patnáct, tak já navrhuju, abychom jim letos dali šestnáct.

Kupodivu neplatí jedno ani druhé. Svérázem roztocké kulturní komise je, že funguje trochu jako rozvědka. Má natolik konspirativní charakter, že ani její řadoví členové nedostanou dopředu podklady k jednání, pokud si je s využitím techniky téměř zpravodajské neopatří sami (že by snad dokonce samotní občané mohli nahlížet do toho, kdo a na co chce jejich peníze, je samozřejmě úplně absurdní myšlenka). Ostatně, je to zbytečné, obsah žádostí v podstatě nehraje roli, protože hlavním měřítkem rozhodování je, zdá se, kolik kdo dostal minulý rok. Že je Komise přinejmenším z poloviny zalidněna osobami spojenými se subjekty, které zároveň o peníze žádají, není problém a to ani při hlasování.

Ale prosím Vás, pane kolego, jaký střet zájmů? Tohle je maloměsto!

S žádostí, jak to tak vypadá, uspěje doopravdy každý. Ne že by mu bylo vyhověno zcela, ale nějaký ten obolus v procesu tzv. cukrování (terminus technicus) jistě urve, protože čím více, tím lépe, všemu novému musíme dát šanci a podporu ničeho starého nemůžeme v žádném případě ukončit. Hlavně je ale nutné celý rozpočet za každou cenu rozfofrovat. Není větší hereze, než že by – teoreticky – do rezerv města mohla být vrácena jedna jediná koruna, pro kterou by se event. nenašlo dobré využití.

Člověk má ale myslet pozitivně a tak, abych jen nekritizoval, navrhuji – samozřejmě ve jménu rozvoje kultury v Roztokách – vyhlásit akci: „Grantovou přihlášku do každé domácnosti!“ aneb „Žádá celá rodina“. Např. pozvěte pár kamarádů (ti mohou samozřejmě žádat také – zase na jiné akce), třeba si zabrnkáte na kytaru a město Vám rádo zaplatí. A pokud na kytaru neumíte, nevadí, pod kulturní komisi se vejde opravdu absolutně cokoliv – inspirací budiž granty již schválené. Vymyslete si nějaký rozpočet, ale nemá smysl troškařit. Žádat je třeba tak alespoň o 100 tis. Kč; přiznaná částka stejně nebude s tou požadovanou mít žádnou souvislost. Anebo žádejte o nějaké drobné, pár tisícovek nikdo neřeší. Odhadněte, kolik lidí se akce zúčastní. Pak to vynásobte třemi. Bez obav, přihlášky v podstatě nikdo nečte, nezkoumá náklady, účast, spolufinancování… Měření efektivnosti je sprosté slovo.

Kulturu ale přece nemůžeme svazovat do nějakých čísel a měřit to tím, kolik tam přijde lidí… Co když začne pršet?

Podáte to několik dní po termínu? Nepodáte to na předepsaném formuláři? Nevadí! Nebudeme se zabývat zbytečnými formalitami. A když se v systému úspěšně zaháčkujete, stanete se plnohodnotným doťákem a svou dávku budete mít každý rok jistou. Jak čas poplyne, vytvoříte „tradici“ a Vaše pozice bude čím dál neotřesitelnější. Jednou to třeba dotáhnete na samostatnou položku v rozpočtu města.

Nechci situaci parodovat ani se jakkoliv dotknout kolegů komisařů, kteří bezpochyby pracují v souladu se svým nejlepším svědomím. Stejně jako já. Žijeme ve světě omezených zdrojů. Dnes a denně se rozhodujeme, jak využít své prostředky co nejlépe, abychom za ně pořídili maximum. Není správné stavět se k tomu bezstarostněji a méně obezřetně, pokud jde o peníze cizí, byť bychom měli pohnutky sebeušlechtilejší. Když už město poskytuje granty a dotace z peněz daňových poplatníků, nechť tak činí v rámci nějaké definované strategie, v transparentním procesu s jasnými pravidly pro žadatele, na základě veřejně známých kritérií a s velmi limitovaným prostorem pro „kreativitu“ kulturní komise. Takový systém tu není a je třeba jej zavést.

Tomáš Šalamon
člen Kulturní komise za ODS

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Koukám, že v Odrazové verzi

Koukám, že v Odrazové verzi chybí to nejlepší.

Granty a dotace versus fofrování peněz z městské kasy

Podívala jsem se opět na web pro občany a znovu se přesvědčila, že předčasné vychloubání se a kritika těch před námi je předčasná. Všechno se stále točí kolem finančního odboru města, který je tam od toho, aby hlídal rozpočet včetně dotací a grantů. Aby konzultoval stav jak s obdarovanými tak s vedením, radními a zastupiteli. Jak je vidět tak to co fungoval zcela bez problému před příchodem schopné účetní firmy asi už fungovat nebude. No ale když pan místostarosta Šefr vykřikuje do Odrazu, jak se mu povedlo obnovit finanční odbor, tak vlastně lže. Nebo neříká nám občanům tak úplně pravdu. Ono je to asi tak, že FO šéfuje mladá holka bez zkušeností jak s účetnictvím, správou daní a poplatků, tak s vedením lidí. Potom je tam na dohodu důchodkyně, která může každou chvíli zůstat doma, zrovna tak pokladní v pokladně. No a nakonec to nejlepší, paní, účetní, která prý má problémy s alkoholem. Takže pěkná skvadra. Pane místostarosto užijte si to. Proto musíte večery a noci trávit na úřadě, abyste to mohl dát všechno do kupy. Nebo snad máte málo peněz a musíte si přivydělávat na úkor daní poplatníků. Asi by bylo dobré, když už tedy policie šetří účetnictví minulých dvou let, aby také prošetřila, kdo má jaké nainstalované soukromé programy v pracovních počítačích, že pane místostarosto.Proč si dělat podnikatelskou činnost doma, když to jde za peníze daňových poplatníků. Takže čtu-li článek pana Šalamona, nic se nezměnilo, naopak je ještě větší nepořádek na radnici než bylo popisováno a říkáno v minulosti. V Čechách již zaběhlý jev, kdo se dostane k lizu musí si nahrabat co nejvíce, dokud tam je. Do politiky normální a poctiví lidé totiž vůbec nejdou, protože by museli z těch chamtivců denně zvracet Tak dokažte Vy z vedení radnice, radní a zastupitelé, že se mýlím a já před Vámi potom smeknu.Zatím neslyšíme ani nevidíme nic pozitivního. Rozpočet obcí a měst má svá pravidla a ta se musí dodržovat. Kritizujete minulé vedení a Vy tak pracujete již od začátku.

Co se divíte?

Proč se teď všichni diví a nadávají na vedení? Co jsme si zvolili to máme. Stačilo mi jít na to ustavující zastupitelstvo a stačilo mi to. Dva místostarostové kdy z toho jeden je samej dluh takže jsme mu vlastně vytrhli trn z paty,vždyť to za něj zaplatíme my voliči. I když jak řekla mému známému ta holka co jim tam dělá mzdy, ten Šefr má prý takovejch exekucí že na zaplacení by potřeboval několik volebních období.
A to jejich šetření peněz z rozpočtu o kterém píšou v Odrazu? Kdo ví kde skončí.
Mimoto jsem doteď nepochopil nutnost mít dva místostarosty v tak malém městě.

S.H

Paní S.H. alias E.K to nemá v hlavě v pořádku :-)

Odpovědět na krásnou větu mravence

Nevím, koho si se mnou tou druhou zkratkou pletete, ale to je Vaše věc mravenče. Já na rozdíl od druhých to mám právě srovnané v hlavě až moc, a proto se to asi mnoho lidem nelíbí. Velice poutavé čtení je od paní Šimonové, která byla přímo účastníkem dění na radnici. Takže potvrdila přesně to, o čem jsem psala. A dojemný příběh o místostarostovi Šefrovi, jak čtu další příspěvek, se nějak vyplňuje, že. Ale přesně, co si občané zvolili, to mají, já je nevolila. No a když už to podle mravence nemám v hlavě v pořádku, tak Vám posílám další postřeh. Byla vydána nová OZV o místních poplatcích. Nevím kdo ji připravoval a kdo ji předložil k vyvěšení na úřední desku a na web, ale jsou tam dost závažné legislativní chyby. Tak předně český jazyk autorovi asi nic neříká ( poplatek za ubytovací kapacity, čl.1 písm.c), dále zákon č. 280/2009 Sb. není zákon o správě daní a poplatků, ale daňový řád a zákon č. 281/2009, Sb. také není zákon o správě daní a poplatků, ale zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. Dále se v místních poplatcích nepodává přiznání (dle nového zákona tvrzení a to se používá pouze v daních - FÚ), ale je ohlašovací povinnost a poplatek se stanoví OZV a je poplatníkovi určená splatnost, proto nemusí poplatek přiznávat (pletou se zde pojmy s dojmy). O malých a velkých písmenech nemluvím. Dále zde zmiňují hrací přístroj, ten je v zákoně č. 202/1990 Sb. definován jako výherní hrací přístroj. Dále VHP povoluje na svém území obec, a to i v hernách nikoliv krajský úřad a už vůbec ne MF, které povoluje VHP v kasinech. A pokud vím, tak my tady žádné kasíno nemáme, či snad ano? No a teď to úplně proti zákonné: čl.37 odst. 2 se od 1.1.2011 vrací přeplatek větší než 100 Kč nikoliv 50 Kč, Čl. 40 tam vůbec nemá být, od 1.1.2011 obce nemohou promíjet vůbec nic( zrušení § 16 zákona č. 565/1990 Sb.) a čl. 41 odst. 3 již je také v 565/1990 zrušeno(§ 12 a § 13) a postupuje se podle zákona č. 280/2009 S., daňový řád. Dále by možná občany zajímalo, kdy budou rozeslány složenky na poplatky za psy a odpady. A také proč se třeba poplatek z ubytovací kapacity nezvedl na zákonných až 6 Kč, když se tedy v rozpočtu honí každá koruna. Takže milá radnice, znovu si prohlédněte tu Vámi vydanou OZV a měli byste ji opravit podle znění zákonů, které se v ní uvádíte. Divím se, že to nezkontroluje více lidí než takovýhle paskvil odsouhlasíte a vyvěsíte. Víte mravenče, já se tak trochu zabývám českou legislativou a na rozdíl od někoho si zákony raději vícekrát prostuduji než bych se ztrapnila vydáním něčeho takového. No a mám takový dojem, že právě paní tajemnice by měla být v tomto směru nejvzdělanější, ale asi není.Proto dovolí toto vyvěsit bez kontroly. Bravo, jen tak dále. Znovu říkám: vedení radnice, radní a zastupitelé, běžte na školení o právním minimu, abyste vůbec věděli podle jakých zákonů a jak postupovat. Zatím je to běs a hrůza.

Vážená S.H. Je vidět, že se o

Vážená S.H. Je vidět, že se o právní normy opravdu zajímáte. Citujete tady části někteých, ale další související již ne. Určitě je vám známo, že OZV obce se dá i zrušit, např v případě, že není v soladu s určitým zákonem, který je vyhl. nadřazený. Tzn, že si zastupitelstvo může schválit OZV, jakou chce. Pokud se domníváte, že tomu tak není, uvědomte spíše nadřízený orgán, který vyhl., pokud shledá, že je neplatná, zruší. Tady na webu je to myslím houby platné :-) Jen se tu snažíte popichovat lidi. To, že jste žena je mi jasné. Podle znalostí, které máte se dále domnívám, že jste budˇsoučasný, nebo odejitý zaměstnanek města, nejspíš z FO. :-) Pěkný den

Já?

Milý mravenče - mimochodem, nejsi Ty naše milovaná mravenčice?? ;-)

Předpokládám, že jediná "odejitá" zaměstnankyně Finančního odboru jsem já (nebo už je nás víc?) :-)
V tom případě nemohu Tvoji doměnku potvrdit. Ale v zásadě to beru jako kompliment, moc ráda bych chtěla mít takový přehled jaký má S.H.
Fakt je, že S.H. má mojí velkou podporu, to je bez diskuse.

Takže hledej dál .... a pak mi dej, prosím, vědět, ráda jí osobně poděkuji ;-)

Drahomíra Šimonová

Opravdu nejsem tajemnice,a už

Opravdu nejsem tajemnice,a už vůbec žena,to by tak ještě scházelo :-) Já vás osobně neznám a nevím, proč se tu vlastně svěřujete. Jen si myslím,tak jak jsem si četl, co píšete, že jsou některé vaše výroky žalovatelné. Svým způsobem vás obdivuju, že jste tak statečná, akorát nevím, jestli je to rozumné :-(

Ještě poslední poznámka

Potrefená husa se vždycky ozve. Vůbec paní Šimonová nepsala nic o tajemnici a ona se sama prozradila, že mravenče. Prý opravdu nejsem tajemnice................ Nechte toho, a být Vámi tak o žalobách jen uvažuji v duchu, protože až dojde na lámání chleba, tak do....... půjdete Vy a je na to už dost důkazů, jak škodíte lidem a hlavně na Vaší pracovní morálku atd. Přeji krásný večer. Lepší přezdívku jste si vymyslet nemohl/a, že. Ferda Mravenec práce všeho druhu. Hlavně máte zkušenost s velkorysostí zaměstnavatele, že Vám nabídl dohodu místo vyhazovu za porušení pracovní kázně, že.

Odpověď pro mravence

Zklidněte hormon mravenče a nehrajte si na chytrolína. Ty Vaše úvahy ohledně zákonů jsou skvělé, ale nereálné. Ve vyhlášce může být jen to co zákon nezakazuje, ale on to zakazuje tím, že to zrušil a tu pravomoc dal jen někomu a obce to rozhodně nejsou. A jste-li zaujatý proti ženám, které Vás převyšují inteligencí a vzdělaností, tak to je mi Vás líto. A lituji ženu, která s Vámi je nebo někdy bude.Měl jste se přihlásit buď do voleb nebo přímo na úředníka do MÚ Roztoky a určitě byste po čase mluvil jinak. Nemohu říci nic jiného než, že jste ubožák a zaobírejte se něčím jiným než diskuzí na tomto webu.A to nemusím být podle Vás vyhozený úředník. A o žalovatelnosti bychom si také mohli velice dlouze popovídati. Protože kdyby k tomu došlo, tak by padaly rozhodně jiné hlavy než hlava paní Šimonové. Ani mocní nejsou všemocní a to by si měli uvědomit. Hezký večer a víkend.

inteligentní žena převyšující ostatní vzdělaností (paní S.H.)

Tedy Vy jste tak roztomilá, že bych vás rád poznal osobně. Můžete zde veřejnosti sdělit, z které právní normy jste čerpala to, že ve vyhlášce může být jen to, co zákon nezakazuje? Děláte si tu vlastní judikát k věcem, kterým jen málo rozumíte. Nejsem zaujatý proti ženám obecně, ale lidi, kteří o sobě tvrdí, že jsou inteligentní a vzdělaní a pak píší a plkají takové věci, jsou nebezpeční. Toto je má úvaha. Nemyslím si, že jsem chudák já, ale váš potenciální muž, nebo partnerka ano. Zajímalo by mě, kdo z mužů by vás chtěl mít doma, myslím na trvalo, pět minut by se to třeba dalo i vydržet pod vlivem alkoholu :-))))) Ale nic, to byla jen taková odpověď na ty vaš urážky tady.

Ještě inteligentnější chlap čí žena?

Nápodobně, já se Vám do života ani do postele necpu. S Vámi se asi také moc nevyjde a mě může urazit jen inteligent a to Vy zrovna nejste. Vydejte si Vyhlášku jakou chcete, bude to svědčit o Vaší inteligenci ne o mojí a jsem ráda, že tady na úřadě nemám a nikdy nebudu mít co do činění a hlavně ne s Vámi.A urážíte akorát Vy, tak se starejte o sebe nebo máte něco s paní tajemnicí, že se jí tak zastáváte. Hold vrána k vráně sedá. Kašlu na Vás i na celou radnici ať se tam třeba ukoušou, vždyť je to jen vizitka nás občanů, protože jsme si to zvolili.Upřímnou soustrast. A chlastat můžete i bez toho, abyste mě poznal, protože já bych se z Vás pozvracela i bez alkoholu pane zamindrákovaný.

reakce na uživatelku S.H

Věděl jsem,že Vás na konec vytočím :-) Já už pitiatika poznám na dálku :-) No, abych Vás a případné čitatele alespoň trochu rozveselil, posílám odkaz na onlinovku pro "nasrané ženy". Třeba Vám to nějak pomůže :-)

http://unix.rulez.org/~calver/funny/swf/girl_power.swf

LOVU ZDAR :-)))))))))))))))

Opravdu nevím,ale ja mam

Opravdu nevím,ale ja mam myslim hormon v pořádku. Vím, že vám tu kazím vaší kampaň, ale tu slovní bitvu hrajete na špatném poli :-)

Poslední reakce

Už jenom ten název ferda mravenec. Mě může vytočit opravdu jen inteligent a to Vy určitě nejste. Jak řekl pan Werich než srážku s blbcem, raději se otoč a odejdi. Tak to dělám. A že těch blbců nějak přibývá.
Po www. stránkách si sefujte sám, moc to potřebujete. Proto to také tady v České republice vypadá, hrůza. No ale žijete v tom také. Tak si to užijte.

odpověď na poslední reakci

Je velmi zajímavé sledovat vaše myšlenkové pochody, můj nick není ferda mravenec, ale jen mravenec a vytočit vás,hm, to není tak těžké,jak tu všichni vidí. Třeba jsem blbec,ale říci mi to do očí je opravdu složité a vyžaduje to opravdu dávku statečnosti. Statečná nejste,jen pod rouškou anonymity urážíte lidi. Pan Werich internet neznal, proto se domnívám, že jsou jeho výroky morálně zastaralé. Tak to je tak vše S.H. Pěkný den. Váš mravenec :-))

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.
Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Czech Republic
Toto díloŽadatelův průvodce po grantech a dotacích – jehož autorem je Tomáš Šalamon, je šířeno pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Czech Republic.