Zmarněný boj o Nádražní ulici?

Opět proběhly na zastupitelstvu města emotivní diskuse, zda přijmout návrh dohody, dosažené po jednáních vedení města s investorem, jenž chce v Nádražní ulici asanovat stávající objekty, které většina občanů zná jako pustnoucí bývalé sklady „Penicilinky“ a postavit místo nich komplex převážně bytů a občanské vybavenosti. Investor upravil na základě požadavků města původní záměr postavený pochopitelně z jeho hlediska na optimálním ekonomickém výsledku akce. Město se proti záměru v rámci stavebního řízení odvolalo, protože záměr považovalo za příliš rozsáhlý, a dosáhlo jeho zredukování, vazbu prodeje bytů na koupi parkovacích stání, vjezd a výjezd z areálu a řadu věcí užitečných pro město - školku pro 25 dětí, veřejné dětské hřiště, spolupráci při výstavbě loutkového divadélka, náhradu zeleně, která zanikne v rámci dopravních opatření, výsadbou ve svém areálu, vybudování autobusových zálivů v obou směrech, zajištění stability stoky na dešťovou vodu, která odvodňuje značnou část horní části Roztok a opatření, která urychlí demolici stávajících objektů a minimalizují dopravní omezení v Nádražní ulici.

Zastupitelstvo dosaženou dohodu odmítlo (9 hlasů pro, 1 proti, 6 se zdrželo), protože ústupky investora se mu zdály nedostatečné. Je nutno vzít v úvahu, že jednání se vedou bez efektu již několik let a těžko lze očekávat, že působení silou přivede rychlý obrat a že se zlepší spolupráce ze strany investora, kterému blokujeme jeho záměr. Proč na situaci reaguji (někdy hlasitě až alergicky)?

Nevím, komu se může líbit aktuální stav situace: v současnosti je to typický „brownfield“, to je opuštěný průmyslový objekt, dlouhodobě ve velmi špatném stavu (i staticky), a to již z doby, než přešel do vlastnictví současného majitele. Na řešeném území dlouhodobě probíhala průmyslová činnost. Nikdy nebyl přístupný veřejnosti a po celou dobu, kdy jej využívala „Penicilinka“, byl i dopravně (jako hlavní sklad) dosti zatěžován.

V současnosti je to opravdu první vizitka Roztok, kterou návštěvník, zejména ten, jenž přijede vlakem, uvidí. Při troše štěstí, když půjdete kolem, na vás nespadne kus omítky nebo vám z okapů nenaprší za límec (i když musím přiznat, jak mě moudře poučil při diskusi jeden kolega zastupitel: prší i jinde).

Opětovné využití jednou ztracené půdy pro účel, který nepoškozuje životní prostředí a oživuje opuštěné prostory v intravilánu města (za starých časů byla Nádražní ulice hlavní chloubou Roztok), by mohlo být považováno za výborné řešení. Usiluje o to řada měst nejen v Čechách, ale po celém světě. Např. v Kodani dávají investorům dokonce dotace, aby využívaly opuštěné objekty (pro investory je to pochopitelně složitější). U nás je to asi jinak. Podle některých zastupitelů si většina občanů dostavbu nepřeje (nejsem o tom přesvědčen - na veřejné jednání s investorem přišlo odhadem 20 nespokojených občanů a zdaleka ne všichni zastupitelé - myslím, že nás bylo maximálně 6). Co ale nikdy veřejně nezaznělo, je otázka, co si nespokojení občané s danou lokalitou přejí podnikat ? Je to objekt v soukromém vlastnictví, které všichni ctíme, pokud je naše, ale pokud je někoho jiného, uvažujeme socialisticky: musí respektovat hlas lidu, ale jaký je ten hlas?

Vykoupit pozemky a udělat tam park, sportoviště, domov mládeže? Máme na to, jednal někdo s vlastníkem? V současnosti je uvedené místo naštěstí v ÚPD vedeno jako čistě obytné území a nelze je jednoduše vrátit původnímu průmyslovému využití, ale zpracovává se nový územní plán, budou noví zastupitelé, územní plány se dají změnit...

Legitimní námitkou je, že nás bude zase víc a bude více zatížená doprava. Jenže přibývání obyvatel v obcích kolem Prahy, a tedy i v Roztokách nikdo nezabrání. Je to trend, se kterým bojují všechna velkoměsta dnes už nejen Evropy. Logika lidí, kteří uvažují tím způsobem, že si řeknou: „My už jsme tady a ostatní sem nepouštějte“ naštěstí není průchodná. Musíme se naučit novou situaci řešit organizačně a technicky tak, jak to dělají jinde v Evropě. Zoufalé oddalování rozšiřování města v již schválených mezích územního plánu město jenom poškodí nejen ekonomicky, ztrátou postavení, které snad dosud má, ale hlavně tím, že mu utečou možnosti, o které ještě může bojovat: udržet nebo ještě zlepšit hromadnou dopravu (která je v současnosti nejlepší, co pamatuji), usilovat o hlavní připojení Roztok ze směru od Přílep a nepromarnit jednání v době, kdy se stále ještě jedná o strukturách silničního okruhu severně kolem Prahy. Vím, že tento postoj mi před volbami nedodává popularity, ale pokouším se uvažovat tak jako staří developeři Roztok, kteří z vesničky, přes kterou nevedla kloudně ani silnice, udělali zajímavý městys. Myslím, že se to tehdy zde žijícím sedlákům, rybářům a košíkářům taky moc nelíbilo, ale přijali danou skutečnost a využili ji.

Martin Štifter

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.