Zprávy

Petr Vevera, 26.5.2017
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 7.5.17 byl ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek tří klíčů. Dne 13.5.17 byla ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena peněženka s obsahem drobných mincí. Dne 13.5.17 byl v oblasti Holého vrchu v k.o. Roztoky-Žalov nalezen mobilní telefon HTC s dotykovým displejem. Dne 15.5.17 bylo v ulici Třebízského nalezeno odložené...
Číst dál městská policie nález Zprávy
Petr Vevera, 25.4.2017
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 20.4.17 byl ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen nalezen klíč na šňůrce na krk modré barvy a s třemi přívěšky plyšových zvířat. Nalezený předmět je uložen na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz Petr Veveravedoucí strážník MP Roztoky Městská policie Roztokyul. 17. Listopadu č.p. 37252 63 Roztokytel...
Číst dál městská policie nález Zprávy
Tomáš Novotný, 14.1.2017
V úterý 17. ledna se od 18.00 hodin bude konat v budově základní školy (nová budova, sborovna) veřejné slyšení. Zvu vás, kdo máte dotazy k problematice letového provozu, komu připadá přelétání nad naším městem příliš časté a hlučné. Přítomní zástupci letiště budou podle svých slov připraveni zodpovědět dotazy veřejnosti a přispět k lepší informovanosti...
Číst dál letadla Odraz 1/2017 veřejné slyšení Zprávy
Marie Šlancarová, 14.1.2017
Prosincové zastupitelstvo bylo zahájeno s těsně usnášeníschopnou, tedy jedenáctičlennou většinou. Během jednání se počet zastupitelů zvýšil na třináct. Po dlouhé a chvílemi emocionálně vypjaté diskusi bylo přijato několik změn a rozpočet na rok 2017 byl schválen. Rozpočet je schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let (45 milionů korun)...
Číst dál jednání zastupitelstvo Odraz 1/2017 vodné Zprávy
Petr Vevera, 14.1.2017
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 1. 12. do 27. 12. 2016: ■    Dne 1. 12. ve schránce důvěry nalezen mobilní telefon zn. Lenovo A 2010 - uložen na MP, zjištěn majitel, následující den předán majiteli, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci. ■    Dne 1. 12....
Číst dál deník městská policie Odraz 1/2017 Zprávy
Město Roztoky, 14.1.2017
Doprava seniorů nad 65 let a držitelů průkazů pro zdravotně postižené k lékaři Finanční dotaci poskytne město Roztoky na dopravu k lékařům všem seniorům s trvalým pobytem v Roztokách nad 65 let a všem držitelům průkazu pro zdravotně postižené (věk není omezen): ■    ve výši 100 Kč na jednu jízdu k lékaři do Prahy a do Velkých Přílep na diabetologii (na cestu k lékaři...
Číst dál doprava lékař Odraz 1/2017 taxi Zprávy
Marie Šlancarová, 14.1.2017
Přípravy pokračují Radní byli informování o rekonstrukci dětského střediska a klubovny důchodců. Po předložené studii se projektanti pustili do projektových příprav rekonstrukce klubovny důchodců a prostor v Havlíčkově ulici, ve kterých sídlil Úřad práce. V lednu by mělo proběhnout vyjádření dotčených orgánů a během února, března pak budou započaty samotné stavební práce. Vstup do...
Číst dál čov jednání miva Odraz 1/2017 rada škola účetnictví Zprávy
Jan Jakob, 14.1.2017
Rozpočet města pro tento rok je poměrně ambiciózní. Měli bychom proinvestovat cca 75 milionů Kč. Pokud bychom do tohoto součtu zahrnuli i větší opravy (např. chodníků), nákup pozemků či plánovací dokumentaci, přesáhla by tato částka dokonce 90 milionů Kč. Rád bych vás se schváleným rozpočtem seznámil podrobněji. Příjmová strana rozpočtu V rozpočtu je na straně příjmů počítáno s významným...
Číst dál Odraz 1/2017 rozpočet Zprávy
Petr Vevera, 28.11.2016
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 19.11.16 byl ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek čtyř klíčů. Dne 19.11.16 byl dále na autobusové zastávce nalezen ztracený mobilní telefon zn. Vodafone. Dne 20.11.16 byl ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek dvou klíčů. Nalezené předměty jsou uloženy na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz...
Číst dál městská policie nález Zprávy
Petr Vevera, 12.11.2016
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 31.10.16 byl v ulici Masarykova nalezen svazek 4 ks klíčů na černé klíčence na krk. Nalezený předmět je uložen na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz Petr Veveravedoucí strážník MP Roztoky Městská policie Roztokyul. 17. Listopadu č.p. 37252 63 Roztokytel. 602/666458, 22091 0458Email: info@...
Číst dál městská policie nález Zprávy